Enterijerski radovi

Od unutrašnjih enterijerskih radova možemo se pohvaliti poznavanjem tehnologija i mogućnošću izvođenja svih vrsta štuko mermera (na zidovima, stubovima...). Tehnologija ovih radova, koji verno oponašaju strukture kamena (granita ili mermera) praktično je zaboravljena. U istinu možda malo skuplja, predstavlja vernu zamenu za monolitne dekorativne enterijerske elemente. Ne treba podsećati da se mnogi stubovi, parapeti, i zidovi na dvorovima Rusije, Španije Francuske, Engleske, Italije, upravo ukrašeni ovom vrstom radova još pre 200godina od kada se praktično tehnologija izrade nije menjala do današnjih dana.

U sklopu enterijerskih unutrašnjih i enterijerskih radova izvodimo:
  • Malterisanje (ručno i mašinsko)
  • Molersko farbarske radove, sa izradama završnih dekorativnih tehnika iz programa Oikos
  • Keramičarske radove
  • Parketarske radove
  • Gipsarske radove (ornametnalni gips) kod kojih isključivo ugradjumemo elemente koji su uradjeni direktno na zidovima i plafonima ili su pre ugradjivanja nepšosredno izvdeneni u radionici na objektu
  • Spušteni plafoni (radjeni monolitno ili montažno od gips karton ploča) sa izvodjenjem dekorativne rasvete.
  • Instalaterske radove (elektro radove, mreže niske sturje, vodovod i kanalizaciju) izvodimo u kooperaciji sa licenciranim firmama sa kojima imamo dugogodišnju saradnju.
  • Kamenorezačke i kameno polagačke radove, svim vrstama prirodnog kamena. Uključujući i izradu dekorativnih elemenata enterijera (kamini, pultovi, stepeništa, ograde), sa plemenitim materijalima (oniks, bacit, dijabaz)...